Thời gian qua, với quyết tâm, năng động và sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp đồng bộ của các sở, ngành và địa phương, nên hoạt động xúc tiến đầu tư đạt nhiều kết quả khả quan. Năm 2018, Bến Tre phấn đấu sẽ thu hút được ít nhất 200 triệu USD vốn FDI và 23.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước vào địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Minh Cảnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cho biết, trong năm 2017, thông qua các hoạt động xúc tiến, mời gọi đầu tư, Bến Tre đã tiếp xúc và làm việc với 72 đoàn nhà đầu tư trong và ngoài nước đến trao đổi các cơ hội hợp tác đầu tư, trong đó có 19 đoàn nước ngoài. Tỉnh đã tư vấn, cung cấp thông tin, hướng dẫn các thủ tục đầu tư, kinh doanh cho hơn 230 lượt nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Qua đó, Bến Tre cấp mới giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) cho 51 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký 20.697 tỷ đồng và điều chỉnh 22 dự án. Tổng vốn thu hút đầu tư trong nước tăng hơn 10 lần so năm 2016. Đối với dự án FDI, đã phê duyệt chủ trương và cấp mới 05 dự án với vốn đăng ký 356 triệu USD. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 188 dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký gần 38.000 tỷ đồng; 52 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 843,2 triệu USD.

Thủ tường Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến ký kết hợp tác đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bến Tre năm 2017

Theo ông Nguyễn Minh Cảnh, đặc biết nhất là việc Bến Tre đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017 gắn với Ngày hội “Bến Tre – Đồng Khởi khởi nghiệp” với sự chủ trì và tham dự của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương. Qua đó, tỉnh đã trao quyết định, GCNĐT và ký kết ghi nhớ đầu tư với các nhà đầu tư trị giá được 53.000 tỷ đồng, trong đó: trao quyết định chủ trương đầu tư cho 33 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư đạt 25.000 tỷ đồng; ký và trao thỏa thuận đầu tư cho các dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư đạt 28.000 tỷ đồng.

Ngay sau hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017, tỉnh đã tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan. Đến nay, có 05 dự án đã triển khai xây dựng (03 dự án sắp hoàn thành, đi vào hoạt động); 01 dự án điện gió đã tổ chức lễ động thổ thực hiện; các dự án còn lại đang được các sở ngành liên quan tập trung hỗ trợ hoạt động khảo sát, nghiên cứu lập dự án, thuê đất,… để sớm triển khai thực hiện.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cho biết, trong năm 2018, tỉnh sẽ tiếp tục ưu tiên mời gọi đầu tư theo các định hướng quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt; khuyến khích đầu tư các trung tâm thương mại; đầu tư hạ tầng kết hợp chỉnh trang đô thị theo hướng xã hội hóa, hợp tác công tư (PPP); các dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng các khu – cụm công nghiệp; nông nghiệp công nghệ cao; du lịch nghỉ dưỡng. Tập trung kêu gọi các dự án thâm dụng công nghệ, thâm dụng vốn và các dự án có công nghệ thân thiện, sử dụng ít đất và các dự án tạo giá trị gia tăng cao. Phấn đấu trong năm 2018, tỉnh Bến Tre sẽ thu hút được số vốn ít nhất là 27.000 tỷ đồng, trong đó bao gồm 200 triệu USD vốn FDI và 23.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước vào địa bàn tỉnh.

Theo ông Nguyễn Minh Cảnh, bên cạnh việc thu hút đầu tư vào các lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh như: dừa, thủy sản, nông nghiệp công nghệ cao thì các nhà đầu tư quan tâm nhiều đến lĩnh vực xã hội hóa, bao gồm các lĩnh vực về môi trường, giáo dục mầm non, năng lượng sạch và các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nguồn:Báo Mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *